VORES VISION

UNTWIST ser frem til at bidrage til opbygningen af et fornyet demokratisk samfund, hvor varierende kønsbehov, krav og bekymringer alle adresseres på demokratisk vis af forskellige partier. I vores vision er højrepopulistiske partier og deres anti-køns-budskaber derfor mindre tiltrækkende for borgerne, fordi andre partier tilbyder andre og nye  måder at varetage mænds og kvinders varierende kønsrelaterede behov, krav og bekymringer på – måder som er respektfulde og i overensstemmelse med EU’s værdier.

VORES MISSION

UNTWIST’s primære strategi for at nå sin vision er at gøre det lettere for politiske aktører, især partier, at varetage kønsrelaterede behov, krav og bekymringer på en “ufordrejet” måde. Denne overførsel af viden vil ske gennem en håndbog om politiske anbefalinger som er evidensbaserede.

RESUMÉ

Mennesker er meget forskellige. Mænd og kvinder har varierende behov, krav og bekymringer i forbindelse med både deres biologiske og sociale køn, som er forskellige på tværs af sociale klasser, etniciteter, aldre osv. Alle disse er legitime og fortjener at blive varetaget på passende vis af de politiske repræsentanter. Men nogle af dem, har de etablerede partier ikke taget hensyn til, og højrepopulististiske aktører fordrejer dem i strid med EU’s kerneværdier. UNTWIST vil finde måder hvorpå behov, krav og bekymringer i forbindelse med biologisk og socialt køn, kan besvares på ufordrejede måder, som er i overensstemmelse med EU’s kerneværdier. UNTWIST vil desuden sætte partier i stand til at forbedre deres repræsentation af borgernes kønsrelaterede interesser ved at definere og formidle en håndbog med politiske anbefalinger som er evidensbaserede.

UNTWIST (https://cordis.europa.eu/project/id/101060836) er et Forskings- og innovationsprojekt finansieret under Horizon Europe programmet:

HORIZON.2.2 – Culture, creativity and inclusive society Main Programme. HORIZON.2.2.1 – Democracy and Governance. HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01. Topic(s): HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03 – Feminisms for a new age of Democracy

STRATEGIER TIL AT FULDFØRE VORES MISSION

UNTWIST har fire overordnede mål:

  1. For det første at teste hypotesen om, at de mainstream partier ikke varetager et stort sæt af køns- og feminisme-relaterede bekymringer, behov og krav. Dette resultat vil understøtte tesen om, at de højrepopulistiske partier fungerer som nichepartier. Desuden vil det, mere generelt, understøtte den opfattelse, at vælgerne kan bringes tilbage til de almindelige partier ved at forbedre varetagelsen af kønsspørgsmål.
  2. For det andet, at teste hvilken betydning for stemmeadfærd der kommer af henholdsvis mandlige og kvindelige træk samt holdninger til køn. Det skal sætte os i stand til at fokusere på de profiler af borger, der med større succes kan målrettes mod. Desuden skal det pege os mod de mest presserende områder af kønsspørgsmål, der skal behandles.
  3. For det tredje skal vi finde ufordrejede måder at repræsentere kønnede og kønsrelaterede behov og krav på og varetage bekymringer. Disse skal blive til politiske anbefalinger.
  4. For det fjerde, inddrage de politiske aktører, primært de politiske partier, i at anvende UNTWIST’s politiske anbefalinger.

UNTWIST KONSORTIET

UNTWIST-projektet består af et konsortium af 9 partnere (syv universiteter, et forskningsinstitut, en forening og en fond). Konsortiet er blevet oprettet for at sikre en velbalanceret deltagelse af akademiske partnere fra forskellige geografiske områder. Derudover garanterer konsortiet repræsentationen af de heterogene politiske, sociale, økonomiske og demografiske kontekster, der kan være relevante for vores resultater, og som skal tages i betragtning i vores politiske anbefalinger. Projektet vil blive gennemført i en række lande, der omfatter repræsentanter for forskellige regionale områder, med diverse sociodemografiske karakteristika og politiske konfigurationer.

UNTWIST fokuserer på seks europæiske lande, som vi anser for at være “repræsentative” for disse regioner: Spanien (Syd), Storbritannien (Vest), Tyskland og Schweiz (Central), Ungarn (Øst) og Danmark (Nord), som alle har relevante højrepopulistiske aktører. Konsortiet integrerer specialister i statskundskab, sociologi og kønsstudier på en komplementær måde, med betydelig ekspertise i køn fra forskellige perspektiver. Konsortiets ekspertise inden for kønsanalyse, blandede metoder samt kvantitative og kvalitative metoder garanterer, at vi har den relevante viden til de forskellige arbejdspakker.