VIDEO

Vores videoer præsenterer UNTWIST projektet, og vores resultater for organisationer og politiske aktører. Vi prøver at være tiltalende, tilgængelige og informative, så vores vigtigste resultater er nemme at forstå, og vores politiske anbefalinger er lette at tage fat på. Vi producerer vores videoer på seks forskellige sprog for at hjælpe civilsamfundsorganisationer og politiske aktører fra forskellige lande med at få adgang til vores anbefalinger, så de kan ’ufordreje’ deres måder at imødekomme kønsbehov i et fornyet demokratisk samfund.

MEDIEDÆKNING

Disse oplysninger, enten pressemeddelelser eller presseartikler, omfatter relevante UNTWIST-resultater og politiske anbefalinger, der har fået mediedækning. Dokumenterne kan rette din opmærksomhed på vores mest nyhedsværdige indhold, præsenteret på en systematisk måde. Desuden kan de vise  organisationers eller politiske aktørers interesse for at bruge UNTWISTs resultater.

POLICY BRIEFS

Vores policy briefs er evidensbaserede dokumenter, der har til formål at give organisationer og politiske aktører anbefalinger om, hvordan man kan forbedre kønsrelaterede repræsentation. De præsenterer vores vigtigste resultater i et direkte og letforståeligt sprog på en måde, der er direkte brugbar for organisationer og politiske aktører. Vi producerer vores policy briefs på seks forskellige sprog for at hjælpe civilsamfundsorganisationer og politiske aktører fra forskellige lande med at få adgang til vores anbefalinger, så de kan ændre deres måder at imødekomme kønsbehov på i et fornyet demokratisk samfund. Efter anmodning kan vi skræddersy vores policy briefs til bestemte aktørers specifikke behov.

INFOGRAFIK

Vores infografik er den mest syntetiske måde at præsentere UNTWISTs resultater på. Her findes der også interaktive apps til at udforske og udnytte den enorme mængde data, vi producerer til vores projekt. Disse visuelle produkter er rettet mod en mere holistisk forståelse af vores projekt og resultater, samt værktøjer til brugere til at udforske og udnytte vores data. Vi producerer vores infografik på seks forskellige sprog for at hjælpe civilsamfundsorganisationer og politiske aktører fra forskellige lande med at få adgang til vores anbefalinger for at finde ud af, hvordan man kan imødekomme kønsbehov i et fornyet demokratisk samfund.

AKADEMISKE ARTIKLER

Akademiske artikler er længere præsentationer og diskussioner af UNTWIST’s metoder, strategier, dataproduktion og dataanalyse, samt konklusioner og politiske anbefalinger. Dette er en samling af konferencerapporter, kongrespapirer, arbejdspapirer, tidsskriftsartikler og bogkapitler, som medlemmer af UNTWIST-konsortiet har bidraget med.

PRÆSENTATIONER – SLIDES

På samme måde som akademiske artikler er slides af præsentationer knyttet til konferencer, kongresser eller arbejdspapirer, hvor det endelige produkt i form af en akademisk artikel endnu ikke er færdiggjort.